Selskapslokaler

Vi leier ut selskapslokaler...

Galleriet som tar pluss - minus 30 personer, leies ut alle dager fra 08.00 til 02.00

Kafe som tar pluss - minus 60 personer leies ut alle ukedager utenom tirsdager fra 17.00 til 02.00

Lørdager er lokalene ledige fra 15.00

Ring 67 13 30 69 for utfyllende informasjon og priser.