Emma Kafe

Emma kafe, galleriet eller underetasjen på gjestehuset

Galleriet eller underetasjen på gjestehuset

Overnatte kan du gjøre på Emma Gjestehus, rett over gaten for Emma kafe

Book bord i kafe

Bli med på oppdagelse i historien til Emma Hjorth!

Kafeen sto ferdig bygget i 1979, og var sentralkjøkken og kantine for institusjonen. Her ble det arrangert fester og jubileer for mennesker tilknyttet institusjonen. En rekke ombygninger innvendig har skjedd etter at REGA tok over. Emma Hjorth (1858 - 1921) startet sin yrkeskarriere under ledelse av sin eldre bror på Thorshaug institutt som var en skole for utviklingshemmede. Hun jobbet der fra hun ble uteksaminert som lærerinne av høyere grad i 1879, og fram til 1903. I 1881 vedtas «Abnormskoleloven av 1881» som for åndssvakeskolene trådde i kraft fra midten av 1890- tallet, og som sørget for at de «dannelsesdyktig åndssvake» fikk skolegang. En konsekvens av loven var også at de med moderat og dypere utviklingshemning ble utestengt fra skolene. Opplæringsplikta staten tok på seg ble da å gjelde kun for de vi i dag kaller for mennesker med lettere utviklingshemning. Emma Hjorth bestemte seg da for å starte et tilbud for de ikke dannelsesdyktige, et tilbud som på dette tidspunktet var ikkeeksisterende her til lands. I 1903 - etter 5 år i Asker - flyttet hun sitt «Emma Hjorths pleie- og arbeidshjem» og de 35 alumnene som hun kalte beboerne, til område som i dag bærer hennes navn - Emma Hjorth.

Hun overlater hjemmet i 1915 til staten, og staten driver hjemmet fram til 1970, da ansvaret for sykehusene og de utviklingshemmede blir overført til fylkeskommunene. Fylkeskommunen har ansvaret for de utviklingshemmede fram til første halvdel av 1990 tallet. Fra da får kommunene ansvaret for helsetjenestene til de utviklingshemmede, og institusjonen Emma Hjorths Hjem (EHH) blir nedlagt.

Emma Kafe er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Hjorth museum, Emma Sansehus, Emma Friskhus, og Emma Gjestehus. REGA ble opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede. REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå. 

I dag er kafeen en møteplass for absolutt alle!  Velkommen til oss, liten og stor :-)