Møterom

Galleriet

Galleriet kan ta inntil 30 personer


Fasiliteter:

Wifi

Flipover

Projektor

matservering på møterom eller i kafe


Gjestehuset

Gjestehuset kan ta inntil 30 personer


Fasiliteter:

Wifi

projektor

flipover

matservering på Emma kafe

Har vi ledig lokale?