Selskapslokaler

Nyt dagen i stille og rolige omgivelser på Emma Hjorth

Emma kafe og Emma gjestehus

Tilbyr til sammen 3 selskapslokaler. Emma kafe, galleriet og underetasjen på gjestehuset. Alle lokalene leies ut med selvbetjening hvor vi leverer maten som catering. Skulle det ønskes noe annet ta kontakt med oss.


 leiepriser

Lokaler kan pyntes dagen i forveien om det er ledig. Ønsker du garanti for dette, må du booke også dagen i forveien.

Kafe mandag-torsdag 

(Utleie fra 17.00 til 24.00)

1500 NOK

Kafe fredag 

(Utleie fra 17.00 til 02.00)

3000 NOK

Kafe lørdag 

(utleie fra 10.00 til 02.00)

3500 NOK

Kafe søndag 

(utleie fra 10.00 til 24.00)

3500 NOK

Galleri fredag

(Utleie fra 17.00 til 02.00)

1500 NOK

Galleri lørdag 

(utleie fra 10.00 til 02.00)

1500 NOK

Gjestehuset fredag

(utleie fra 17.00 til 02.00)

2000 NOK

Gjestehuset lørdag 

(utleie fra 10.00 til 02.00)

2500 NOK

Fasiliteter

Selvbetjening, kjøkkenet kan ikke brukes til matlaging, kun enkel oppvarming.

Alt av servise (tallerken, bestikk, glass, skåler, vaser, lysestaker)Vi har hvite duker, men disse må selv strykes

Parkeringsplass til mange biler

Flott uteområde og hage

Uteplass med bord og stoler

Rullestolvennlig

Barnevennlig

musikkanlegg (sonos)

projektor / tv

WIFI

Emma kafe leies ut som selskapslokale mandag til fredag fra 17.00 til 02.00, samt lørdag fra 10.00 til 02.00

inntil 60-70 personer


Galleriet på Emma kafe leies ut som selskapslokale fredager etter 17.00, lørdager fra 10.00 til 02.00 og søndager fra 10.00 til 24.00

inntil 26 personer


Selskapslokalet på Emma gjestehus leies ut på fredag kveld fra 17.00 til 02.00 og lørdager fra 10.00 til 02.00

Inntil 20 personer.Ved avbestilling av lokalet gjelder følgende frister og priser: 

Avbestilling mindre enn to uker før arrangementet, gis et gebyr på 50 prosent av avtalt leiesum.

Avbestilling av konfirmasjoner inntil to måneder før arrangementet, gis et gebyr på 50 prosent av avtalt leiesum  


Regler for leie av lokaler


Leietaker må:

 • Skal det nytes alkohol, er leietager selv ansvarlig for ambulerende skjenkebevilling, søknad sendes inn her: www.baerum.kommune.no/tjenester/skatt-og-naring/skjenking-og-servering/ambulerende-skjenkebevilling/
 • Vise aktsomhet ved bruk av lokalet og utstyr. 
 • Aktiviteter som sliter unormalt hardt på inventar eller utstyr er ikke tillatt. 
 • Ta hensyn til eventuelle andre leietakere. 
 • Sørge for at ingen uvedkommende kommer inn i lokalene i leieperioden. 
 • Selskapet må avsluttes innen kl. 02.00. Opprydding kan skje etter dette, men innendørs, rolig og uten musikk. Utendørs gjelder naboloven og det skal derfor være stille klokken 23.00. Disse regler må overholdes da Emma Kafe ligger i et boligområde. 
 • Nøkler og kodebrikke blir utlevert på avtalt tidspunkt. Nøkler skal leveres tilbake førstkommende virkedag etter, mot kvittering. Mistet eller ikke levert nøkkel vil bli fakturert med reell anskaffelses kost

Leietaker er:

 • Ansvarlig bruk av lokaler og utstyr etter alminnelige erstatningsrettslige regler. 
 • Økonomisk ansvarlig for skader som oppstår på bygning, inventar og utstyr som skyldes feil bruk, gjelder også dersom skade er forårsaket av den/de som leietaker slipper inn i lokalene. 
 • Ansvarlig for utgifter i forbindelse med utrykningsgebyr fra brannvesen, vaktselskap eller utleier, utilsiktet eller forsettlig å ha utløst brannalarm eller innbruddsalarm. 
 • Økonomisk ansvarlig for inventar, materiell etc. som måtte skades eller komme bort i den tiden lokalene benyttes 

Utleier er:

 • Uten ansvar for ulykke eller skade på personer eller eiendom, tap eller annet i forbindelse med utleie.

Orden og ryddighet

Leietaker må:

 • Kaste søppel i container nede i søppelrom, papp i papp presse. 
 • Leietager tar selv oppvask. (med mindre annet er avtalt) Servise og utstyr som selv er satt frem ryddes tilbake på samme sted som det ble funnet. 
 • Rydde lokaler og sette alt utstyr og inventar på plass som det var ved adkomst, ta bilde om du er i tvil. 
 • Rengjøre toaletter, tilsmussede bord, stoler og gulv. Emma kafe kan ta dette mot et tillegg på 2000 kroner.
 • Leietager holder selv duker, lys og lignende hvis ikke annet er avtalt. Vi har duker som kan lånes, men disse må selv strykes. 

Sikkerhet

Leietaker er ansvarlig for:

 • Holde rømningsveier frie for hindringer.
 • Røykeforbudet overholdes i alle lokaler.

Tilbereding av mat

 • Bruk av åpen flamme er ikke tillatt.
 • Tilbereding av mat er kun tillatt i kjøkkenet.
 • Det er kun tillatt med oppvarming av mat og enkel tilberedning av salater. IKKE steking, grilling, frityrsteking og lignende. Gass får ikke brukes.

Ønsker du overnatting, kontakt eller book direkte på Emma Gjestehus sin hjemmeside