Selskapslokale

Fasiliteter & leiepriser

  • Alt av servise (glass, tallerkener, bestikk)
  • Duker (må strykes selv)
  • Parkering
  • Flott hage
  • Uteplass med bord og stoler
  • Rullestolvennlig
  • Barnevennlig
  • musikkanlegg (sonos)
  • projektor / tv
  • WIFI

Galleri lørdag (leies fra fredag etter 17.00)


1500 NOK

Kafe ukedag (Utleie fra 17.00)


1500 NOK

Kafe lørdag (leies fra fredag etter 17.00)


3500 NOK


Spørsmål?


Utleieregler

1. Leietager er ansvarlig for at lokalene er i samme stand som før utlån fant sted

2. Leietager er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå på inventar og utstyr

3. Leietager er ansvarlig for at dører og vinduer er forsvarlig lukket og låst. Alarmen settes på før man forlater bygningen. Kostnader som er forbundet med utløsning av alarm og som skyldes leietagers uaktsomhet, må i sin helhet dekkes av leietaker.

4. Leietager er brannansvarlig i utleietiden og skal vite hvor slukkeutstyr befinner seg, Alarmen er ikke knyttet til brannvesenet og man ringer 110

5. Leietager holder selv duker, lys og lignende hvis ikke annet er avtalt. Vi har duker som kan lånes, men disse må selv strykes.

6. Vi har eget sonos anlegg som kan benyttes. Du må ha egen sonos app intallert på telefon eller nettbrett, og være logget på wifi (passord vil du få utlevert av personalet)

7. NB ! Selskapet må avsluttes kl 02.00. Opprydding kan skje etter dette, men innendørs, rolig og uten musikk. Dette må overholdes da Emma Kafe ligger i et boligområde.

8. Leietager rydder, kaster søppel, og tar oppvask selv. Servise og utstyr som selv er satt frem ryddes tilbake på samme sted som det ble funnet. Med mindre annet er avtalt.

9. Bord og stoler settes på plass som da dere kom (ta gjerne et bilde). Søppel må tømmes i container nede i kjeller.

10. Om nøkler og kode til alarm er nødvendig, blir dette utlevert på avtalt tidspunkt, Nøkler skal leveres tilbake dagen etter mot kvittering. Mistet eller ikke levert nøkkel vil bli fakturert med 2000 kroner.