Hvem er vi

Emma Kafe er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Hjorth museum, Emma Sansehus, Emma Friskhus, Emma Kafé og Emma Gjestehus. REGA ble opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede. REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå. Les mer om historien her.

Allerede i 1947 startet overlege Munch en internutdanning for pleiepersonalet ved Emma Hjorths hjem. Bygget sto ferdig i 1961 og ble da innviet av statsråden som den første vernepleierskolen her til lands, tre år før utdanningen var vedtatt av myndighetene. Skolen flyttet til et annet bygg på området på midten av 1980-tallet, og fram til midten av 1990-tallet holdt administrasjonene for HVPU-Akershus og Emma Hjorths hjem til i dette bygget.